Zaznacz stronę

A) O NAS

Startujemy z akcją prowadzoną na trenie całego kraju, mając na względzie ułatwienie dostępu poszkodowanym do koordynatorów tej akcji. Akcja ta ma na celu ustalenie wynikłych krzywd i poszczególnych roszczeń oraz ich globalny wymiar, których ogół posłuży jako dowód do zainicjowania i powołania Parlamentarnej Komisji Śledczej w sprawie ustalenia szczegółów powstania wielu patologii w systemie finansowym, poprzez którą instytucje finansowe – głównie banki,  dopuściły się wielu nadużyć, a może nawet i przestępstw, które w konsekwencji mają katastrofalny wpływ na polską gospodarkę i wielu obywateli RP.